Koulutukset ja konsultoinnit

Tarjoamme seuraavia koulutuksia ja täydentäviä konsultointeja: kuntalaki, hankintalaki, kuntatalous, koulukuljetukset ja joukkoliikenne sekä liikunta ja terveyden edistäminen. Kuntatalous sekä koulukuljetukset ja joukkoliikenne toteutetaan yhdessä Kuntavelhon yhteistyökumppanin kanssa.

Kaikissa koulutuksissa vaihtoehtoina ovat 1 päivän mittainen peruskurssi tai tiivistetty 2-3 tunnin mittainen rautaisannos. Koulutus voidaan toteuttaa paikan päällä lähikoulutuksena tai verkkokoulutuksena, jolloin aineisto on käytössä määräajan ja sen voi omaksua vaiheittain oman aikataulun mukaisesti.

Lähikoulutuksen hinta on 750 €/päivä tai 375 €/2-3 tunnin mittainen tiivistelmä. Lähikoulutuksen osallistujamäärällä ei ole ylärajaa, hinta on kuntakohtainen. Hintoihin lisätään alv. ja kulukorvaukset.

Verkkokoulutuksen hinta on 135/175 €/osallistuja, kuitenkin minimissään 270/350 € (2 henkilöä) ja maksimissaan 1350/1750 €/kunta (aineisto määräajan kunnan koko henkilökunnan ja luottamushenkilöiden käytössä). Hintoihin lisätään alv.

Koulutusten lisäksi tarjoamme kuntakohtaisesti räätälöityjä konsultointeja. Pyydä tarjous.

 

Kuntalaki

Mitkä ovat luottamushenkilön ja viranhaltijan vastuut? Mitä tarkoittaa omistajaohjaus ja onko se sitovaa? Milloin on jäävi ja missä menevät eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan rajat? Voiko luottamushenkilö joutua taloudelliseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen? Miten päättäjän rooli muuttuu kuntayhtiössä?

Koulutus kuntalain tärkeimmistä kohdista sisältäen käytännön esimerkkejä ja ennakkotapauksia. Käymme läpi mm. viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ja eri toimielinten roolit ja vastuut, kuntalaki suhteessa hallintolakiin ja hallintosääntöön, omistajaohjaus, kuntayhtiöt, kuntatalous, kuntakonserni, riskienhallinta.

Koulutus soveltuu luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, jotka eivät ole aiemmin saaneet kattavaa tietopakettia kuntalaista.

 

Hankintalaki

Ihmetteletkö, miksi puolustusvoimat hankkii keitetyt ja kuoritut kananmunat Ruotsista? Onko pakko valita halvin? Miten ottaa paikalliset tarjoajat aiempaa paremmin huomioon niin, että se on hankintalain mukaista?

Koulutus hankintalain tärkeimmistä kohdista sisältäen käytännön esimerkkejä ja ennakkotapauksia. Koulutuksen erityispainopiste on siinä, miten paikalliset tarjoajat otetaan positiivisesti huomioon hankintalakia rikkomatta. Käsittelemme läpi eri pisteytyskriteereitä hinnan lisäksi ja kynnysarvot erityyppisille hankinnoille. Käymme läpi kilpailuttamisen eri muodot ja vinkit siitä, mitä kilpailuttamismallia kannattaa käyttää eri tyyppisissä tilanteissa mm. avoin menettely (käänteinen kilpailutus ja perinteisen kilpailuttamisen eri variaatiot), rajoitettu menettely, tarjousperusteinen neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely, innovaatiokumppanuus, suunnittelukilpailu, puitesopimus ja sähköinen huutokauppa.

Koulutus soveltuu luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, jotka tarvitsevat toiminnassaan hankintalain ymmärrystä ja tulkintaa.

 

Kuntatalous

Onko kuntatalous tiukoilla? Mistä säästää? Löytyykö verojen korotukselle tai palvelujen alasajolle vaihtoehtoa? Miten parantaa tuottavuutta ja saada rahat riittämään ilman, että kuntalaisten palveluja leikataan?

Kuntatalouskoulutus tarjoaa esimerkkien avulla vinkkejä kunnan talouden vahvistamiseen, erityisesti tuottavuuden parantamisen näkökulmasta. Käsittelemme kuntatalouden peruskäsitteet, tilinpäätöksen ja talousarvion. Käymme läpi keinoja parantaa kuntataloutta keinoilla, jotka eivät edellytä palvelujen lakkauttamista ja palvelutason heikentämistä.

Koulutus soveltuu luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, jotka tarvitsevat toiminnassaan kuntatalouden ymmärrystä ja haluavat vahvistaa kuntataloutta ajamatta palvelutasoa alas.

 

Koulukuljetukset ja joukkoliikenne

Miten kustannusten kasvua saadaan hillittyä tai kustannuksia alennettua? Miten vähillä matkustajilla toiminta saadaan kannattavammaksi ja palvelutaso turvattua?

Koulutus koulukuljetusten ja joukkoliikenteen järjestämisestä sisältäen käytännön esimerkkejä. Koulutuksen erityispainopiste on siinä, miten palvelutaso voidaan ylläpitää kustannustehokkaasti. Tämä koulutus soveltuu erityisesti maaseutumaisille, isojen kaupunkien ulkopuolisille kunnille. Käsittelemme eri järjestämistapoja ja käsitteitä mm. markkinaehtoisuus vs. julkisvetoisuus, palveluseteli, netto, brutto, penkkien ostot, syöttöliikenne runkolinjoille, VPL, SPL, MaaS ja henkilö sekä tavarakuljetusten yhdistäminen.

Koulutus soveltuu luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, jotka haluavat kehittää koulukuljetuksia ja joukkoliikennettä aiempaa kustannustehokkaammaksi heikentämättä palvelun saatavuutta.

 

Liikunta ja terveyden edistäminen

Miten edistää kuntalaisten terveyttä kustannustehokkaasti? Miten riskiryhmät saadaan tavoitettua ja toimenpiteiden piiriin?

Koulutus liikunnan ja terveyden edistämisestä käytännön esimerkein. Erityispainopiste on eri toimenpiteiden tuotos-panos suhteen arvioimisella ja parhaiden käytäntöjen esittelyllä. Käymme läpi mm. liikuntapaikkoja, henkilöstöä, terveydenhoidon ja liikuntatoimen yhteistyötä, tapahtumia, ravitsemusneuvontaa, hyvinvointibarometriaa ja kunnan päätösvallassa olevia keinoja edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Koulutus soveltuu luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, jotka haluavat edistää kuntalaistensa terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi.